Skip to main content

Agile werken, zelforganisatie en de kracht van hospitality leiderschap

Voor het Geert Groote College Amsterdam is Harm aan de slag gegaan als interim Teamlead OOP & Organisatie.

Harm gaat alle ondersteunende afdelingen van het onderwijzend personeel van het college aansturen, ondersteunen en coachen. Dit omvat het bevorderen van agile werken, zelforganisatie en de kracht van hospitality leiderschap.

Het OOP (onderwijsondersteunend personeel) is de drijvende kracht achter al het onderwijzend personeel. Dankzij hen ontstaat er een veilige, wendbare en onbezorgde leer- en ontwikkelomgeving voor de leerlingen.

Juist daarom gaat Harm extra ziel geven aan de woorden:
Werkplezier, co-creatie, wendbaarheid, regie nemen, future ready en eigenaarschap.

Harm de Boer
Harm de Boer
Interim Manager
Neem contact op
Volg ons